Ministerstvo školství, mládeže a tělevýchovy

http://www.msmt.cz/

Šablony II

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-18-063-a-02-18-064-sablony-ii

Informační centrum o vzdělávání

http://www.eduin.cz/

Scio pro školy

www.testovani.cz

Metodický portál Inspirace a zkušenosti učitelů RVP

https://rvp.cz/

Školský informační portál Královéhradeckého kraje

http://www.sipkhk.cz

Péče, rozvoj a uplatnění nadání

http://talentovani.cz/

Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky - cizince

http://cizinci.nidv.cz/

Čtením a psaním ke kritickému myšlení

www.kritickemysleni.cz

Česká školní inspekce

www.csi.cz

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

www.pohodavenkova.cz

Facebook projektu MAP II Novoměstsko

https://www.facebook.com/mapNovomestsko

Facebook MAS POHODA venkova, z.s.

https://www.facebook.com/pohodavenkova