Šablony II

Výzva MŠMT

Přehled šablon a jejich výklad

Šablony II v kostce

Sdělení k realizaci Šablon (březen 2021)

Realizace šablon distanční formou (únor 2021)

 

Systém IS KP14+

Plakát k publicitě Šablon II vytvoříte zde.

 

Žádost

Kalkulačka indikátorů Šablony II

Seznamy žáků MŠ, ZŠ, ZUŠ, ŠD, ŠK, SVČ

Kodex školy

Uživatelská příručka - zpracování žádosti o podporu  v IS KP14+

Zpráva o realizaci (ZoR)

Dokládání výstupů a indikátorů (přehled)

Kalkulačka indikátorů ZoR

Uživatelská příručka - zpráva o realizaci (ZoR, ZZoR) v IS KP14+

Sdělení k realizaci Šablon (březen 2021)

Realizace šablon distanční formou (únor 2021)

Žádost o změnu

Kalkulačka indikátorů - změny aktivit

Uživatelská příručka - žádost o změnu v IS KP14+

 Prodloužení realizace projektu

Vzory

Čestné prohlášení - všechny šablony

Personální šablony - Report o činnosti

Projektový den mimo školu - záznam

Projektový den ve škole - záznam

Sdílení zkušeností - zápis

Setkání s rodiči - zápis

Souhrnná reflektivní zpráva výsledkového indikátoru 5_25_10

Supervize, mentoring, koučink - závěrečná zpráva

Tandemová výuka - záznam

Třídní kniha - doučování

Třídní kniha klubu

Vzájemná spolupráce - zápis

CLIL - záznam

ICT technik - záznam

Nové metody - záznam

Odborník ve výuce - záznam

Portfolio pedagoga - vzor OP VVV

Koordinátor ZUŠ - prezenční listina

Prezenční listina - supervize, setkávání

Komunitní setkávání  - zápis

ICT ve vzdělávání - záznam

Smlouva o poskytnutí služeb