Témata workshopů připravujeme na přání pedagogů, kteří se schází  v rámci pracovních skupin na různá témata (Přírodovědná gramotnost, Matematická gramotnost, Čtenářská gramotnost, Rovné příležitosti ve vzdělávání, Financování, Mateřské školy a Škola 21 - Polytechnika)

V případě Vašeho zájmu vás na pracovních skupinách rádi přivítáme. Dotazy ohledně možností vzdělávacích akcí zasílejte na email: info%z%mapn.cz

 

Již jsme realizovali:

Dne 2.10.2019 jsme ve spoupráci s Městskou knihovnou NMnM - p. Evou Maurovou realizovali setkání pro učitele pod názvem "Extra porce knihovny".

Dne 18.9.2019 se uskutečnila 2. přednáška z cyklu O vodě a stromech pod vedením prof. Horáčka.

Dne 5.6.2019 se konala úvodní přednáška pro učitele, úředníky i veřejnost na téma Sucho v krajině a funkce stromů ve městě...

Dne 3.4.2019 se konal navazující workshop Rozumím řeči těla?

Další skvělé představení umu komunikace v podání lektora rétoriky a stand-up komika Radka Petráše. Kapacita byla opět naplněna do posledního místečka.

 

Dne 29.3.2019 se uskutečnil seminář Jak budovat dobré vztahy mezi učiteli a rodiči žáků pod vedením zkušeného lektora Mgr. Miroslava Vosmika.

Pedagogové mateřských i základních škol získali nové znalosti v oblasti komunikace a řešení konfliktních situací, ke kterým v prostředí školy dochází čím dál častěji.

 

Ve dnech 25. - 28.3.2019 se uskutečnila odborná stáž Místních lídrů ve Velké Británii.

Čtyřdenní stáže se účastnila cca desítka aktivních pedagogů a ředitelů z Novoměstska. Ti měli možnost navštívit několik vzdělávacích institucí ve městě Worthing na jihu země od mateřské, přes základní až po střední školu.

 

Dne 18.3.2019 se uskutečnil seminář Triády pro 2. stupeň pod vedením Mgr. Petra Kulhavého.

Navazující seminář pro pedagogy 2. stupně. Ukázka toho, že lze rodičovské schůzky vést jinak i na 2. stupni.

 

Dne 26.2.2019 se uskutečnila přednáška k přípravě realizace aktivity Stavění hmyzích domečků pod vedením Mgr. Václava Nýče.

Seminář byl určen pedagogům škol, které se zapojily této aktivity. Přednáška se velmi líbila.

 

Dne 18.2.2019 se uskutečnil seminář Triády pro 1. stupeň pod vedením skvělé lektorky a pedagožky Mgr. Lenky Ludvíčkové.

Tak trochu jiné setkání pedagogů, žáků a rodičů.

 

Dne 16.1.2019 se uskutečnil workshop na téma Vyprávění příběhů pod vedením MgA. Martina Haka 

Velmi zajímavé setkání s příběhem, který může při rozvoji čtenářské gramotnosti hrát velmi významnou roli.

 

Dne 21.10.2018 se uskutečnil 1. ze série workshopů "Učitelé učitelům" - pod vedením Mgr. Ivany Hanušové a Mgr. Zbyňka Kašpara - Školeníčko ABAKU

V plně obsazeném prostoru winebaru Pinot Noir pedagogové strávili příjemné odpoledne a zjistili, jak lze zpestřit hodiny matematiky.

 

Dne 10.10.2018 od 12:00 hod. se uskutečnil workshop Radka Petráše - Poslouchají mě vůbec? (Rétorika a komunikace pro učitele)

Workshop byl velmi úspěšný, členové realizačního týmu již připravují navazující workshop.

 

Dne 23.5. 2018 od 14.00 hodin se v Zasedací místnosti Městské knihovny v Novém Městě nad Metují uskutečnil seminář

-ČTENÁŘSKÁ GRAMOTNOST A KRITICKÉ MYŠLENÍ REÁLNĚ. - lektorka Mgr. Vanda Vaníčková, Phd.