VÝSTAVA ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ - BRATŘI ČAPKOVÉ

 O tom, že je potřeba u našich nejmladších rozvíjet Čtenářskou gramotnost, kritické myšlení i vztah k regionu, vědí pedagogové na Novoměstsku a prostřednictvím projektu MAP II Novoměstsko mohli na této oblasti zapracovat. Již v září 2018 byla naplánována soutěžní výstava žákovských prací na téma Život a dílo bratří Čapků. Žáci měli v návaznosti na četbu malovat či jinak graficky ztvárnit některé z jejich děl. Do soutěže se zapojily základní školy jak v Novém Městě nad Metují, tak i z okolních spádových obcí. Celá aktivita, jak již bylo zmíněno, vede nejen k rozvoji čtenářské gramotnosti a kritického myšlení, ale také posílení vztahu žáků k regionu.

Pedagogové dostali volnou ruku v tom, jak dané téma pojmou a v rámci hodin výtvarné výchovy se svými žáky tvořili podle zadání tématu. V každé škole proběhl předvýběr, ze kterého vzešlo 10-15 žákovských prací (v závislosti na počtu ročníků). Výstava se skládá ze 75 soutěžních prací a několika nesoutěžních.

V rámci soutěže byla díla rozdělena do 3 kategorií:

  1. Kategorie – žáci 1.-3. ročníku

  2. Kategorie – žáci 4.-6. ročníku

  3. Kategorie – žáci 7.-9. ročníku

Dne 3. května 2019 se konalo hodnocení odbornou komisí ve složení p. Tomáš Chlud /výtvarník/, MgA. Petr Vlček /grafik/, Pavla Matějů /knihovnice/, Ing. Markéta Cejnarová /projektová manažerka MAS POHODA venkova, z. s./. Pestrost prací byla opravdu nevídaná. Každý pojal téma jinak a mezi samotnými pracemi se objevila řada děl z pera Karla Čapka, ale i štětců jeho bratra Josefa. Velký dík patří pedagogům, kteří se do této aktivity zapojili. Porota neměla lehkou práci, přesto se nakonec podařilo vybrat několik nejlepších z každé kategorie.

Samotná výstava se koná ve spolupráci s Městskou knihovnou v Novém Městě nad Metují a je instalována v prostorách společenského sálu. Po celý měsíc květen má široká veřejnost možnost výstavu navštívit, a navíc má každý návštěvník možnost udělit hlas vybranému dílu. Součtem těchto hlasů bude vyhlášena Cena veřejnosti. Dne 30. května 2019 se uskuteční slavnostní vyhlášení vítězů za účasti odborné poroty a zástupců města Nové Město nad Metují.

Věříme, že žáci si odnesou z výstavy, potažmo soutěže poznání života a díla tak významných regionálních autorů, jakými bratři Čapkové bezesporu jsou.

Realizační tým MAP II Novoměstsko, Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.

Článek ke stažení zde