Řídící výbor

Řídící výbor je hlavní pracovní orgán partnerství MAP.

Je tvořen ze zástupců klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP, volí si svého předsedu, definuje si vlastní postupy rozhodování. 

Řídící výbor MAP se řídí platným Statutem a Jednacím řádem a jeho role je přímo spjatá s procesem společného plánování, rozvojem, aktualizací a schvalováním MAP. Předsedá mu zvolený předseda.

Účast zástupců jednotlivých subjektů v Řídícím výboru MAP je dobrovolná a závisí na zájmu jednotlivých subjektů, zda chtějí mít svého zástupce v Řídícím výboru MAP.