MAS POHODA venkova, z.s. slaví 15 let od vzniku

Reprezentace našeho regionu na krajském setkání v oblasti vzdělávání

Které pořádala v měsíci červnu náměstkyně hejtmana Martina Berdychová - Královehradecký kraj na téma výuka na dálku a digitální nástroje a jejich využití v budoucnu