20. BŘEZNA 2019

První jarní den strávili žáci a zároveň členové Žákovských parlamentů ze základních škol na Novoměstsku trochu jinak. Skupina vybraných žáků se totiž vypravila na exkurzi do Poslanecké sněmovny ČR v Praze. Na žáky zde čekal bohatý program v čele s panem poslancem Petrem Sádovským, který návštěvu z Nového Města nad Metují mile přivítal. Nad rámec běžné prohlídky pro veřejnost měli žáci možnost nahlédnout i do zákulisí Poslanecké sněmovny a na praktických příkladech jim bylo objasněno, jak vlastně celý proces předkládání a schvalování zákonů probíhá. Na závěr měli žáci možnost své poznatky prodiskutovat s panem poslancem a také nahlédnout do tiskového centra PS ČR. Věříme, že výlet byl členům žákovských parlamentů přínosem a ze svých nově nabitých poznatků se budou ještě dlouho těšit. O zážitcích samotných účastníků se dočtete pod fotografií...

Pohled z galerie

Exkurze očima žáků ZŠ Malecí

Ve středu 20.března 2019 jsme se společně se členy Městského žákovského parlamentu a také některými zástupci školních parlamentů ZŠ Malecí a ZŠ a MŠ Krčín zúčastnili exkurze do Poslanecké sněmovny. Cesta byla bezproblémová, s krátkou zdravotní pauzou. Počasí nám přálo, byl slunečný předjarní den. Už při cestě jsme dostali pracovní list, který jsme postupně vyplňovali.

Po vstupu do Poslanecké sněmovny jsme museli projít bezpečnostní kontrolou. Ujala se nás paní průvodkyně, která nám řekla zajímavé informace nejen o historii jednání parlamentu, ale také o historii budovy, zavedla nás na galerii, odkud mohou návštěvníci sledovat jednání Poslanecké sněmovny. Prohlédli jsme si i panely, na kterých byly fotografie a dokumenty o historii parlamentu i současné politické rozložení Poslanecké sněmovny.

Potom se nás ujal pan poslanec Petr Sádovský, kterému jsme měli možnost položit své otázky, prohlédli jsme si jeho kancelář, nahlédli také do míst, kde jedná poslanecký klub ANO. Dostali jsme i malé občerstvení a propagační předměty.

Na zpáteční cestě do Nového Města nad Metují jsme si vyprávěli, co se nám na exkurzi líbilo, a doplnili si své pracovní listy.

Exkurze byla velmi zajímavá, mnozí z nás byli v těchto místech poprvé.

Děkujeme za přípravu a organizaci exkurze paní Ing. Prázové a panu P.Sádovskému za to, že se nám věnoval a vyprávěl o své práci poslance.

                                                                           

Exkurze očima žáků SPŠ, OŠ a ZŠ NMnM

Než jsme vyjeli, panovala veselá nálada. Všichni jsme se těšili na to, že uvidíme vnitřní prostory budovy Parlamentu ČR na vlastní oči. Cestou autobusem jsme zažívali spoustu legrace.

V budově parlamentu nás mile přivítali. Ujala se nás velice sympatická průvodkyně. Řekla nám spoustu zajímavých informací z jeho historie.  Poté jsme se setkali s panem poslancem Sadovským. Ten nás vřele přivítal, ukázal nám spoustu pozoruhodných míst po celé budově parlamentu a nechal nám prostor pro naše otázky.

Celou exkurzi jsme si ohromně užili, protože nás obohatila o nové zážitky a přinesla nám spoustu nových informací.