Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo následující materiály a informace vztahující se nejen k začátku nového školního roku 2021/2022

1. Průvodní informace naleznete ke stažení zde.

2. Manuál k provozu škol a školských zařízení naleznete ke stažení zde.

3. Metodiku ke vzdělávání cizinců MŠ a ZŠ naleznete ke stažení zde.

4. Třídnický poplatek - informace do škol naleznete ke stažení zde.

5. Informace k podzimnímu termínu maturitních zkoušek, závěrečných zkoušek a absolutorií naleznete ke stažení zde.

6. Vzor potvrzení o pozitivním testu naleznete ke stažení zde.