MAS POHODA venkova, z. s. slaví 15 let od založení