Metodika pro vzdělávání distančním způsobem

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem. Metodika shrnuje právní, organizační a pedagogické prvky distančního způsobu vzdělávání a má školám pomoci při nastavování pravidel při případném přechodu na distanční výuku. Vedení škol a vyučující zde najdou doporučení pro jednotlivé typy škol od mateřských, základních a středních až po vyšší odborné školy, konzervatoře a základní umělecké školy.

Dokumenty ke stažení:

Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem naleznete zde.

Principy a zásady úspěšného vzdělávání na dálku naleznete zde.

Check-list k výuce na dálku naleznete zde.

Vzor smlouvy o výpůjčce ICT prostředků naleznete zde.