Pocasty o MAPech

MAS POHODA venkova, z. s. působí v oblasti vzdělávání dětí a žáků do 15 let již od roku 2016. Jaký je přínos projektů pro území Dobrušska a Novoměstska? Co se podařilo úspěšně zrealizovat? Jak pomohly projekty k rozvoji vzdělávání? Nejen na odpovědi na tyto otázky se můžete těšit v sérii videorozhovorů, které jsme pro Vás natočili.

Mgr. Bc. Alena Bačíková, MBA, ředitelka Základní školy Fr. Kupky v Dobrušce

Mgr. Jan Grulich, senátor České republiky, ředitel Základní školy a Mateřské školy TRIVIUM Plus, o.p.s., senátor České republiky

Ing. Mgr. Simona Dolková, členka pracovní skupiny Rovné příležitosti

Mgr. Bc. Soňa Brázdilová, ředitelka Mateřské školy Nový Hrádek