MAS POHODA venkova, z.s. přeje všem učitelům, žákům a dětem POHODOVÝ školní rok 2020/2021 

Již nyní se těšíme na další spolupráci!