V průběhu měsíce června navštívili členové realizačního týmu MAP II téměř všechny školy na území Novoměstska. Ptali se na otázky týkající se rozvoje gramotností, inkluzivity a spolupráce. Z poskytnutých výstupů rozhovorů s řediteli škol vznikne tzv. Agregovaný popis potřeb škol, který bude sloužit nejen pro potřeby dokumentu MAP II jako takového, ale bude zejména reflektovat potřeby škol v území, jež budou řešeny na dalších setkáních pracovních skupin, klubu ředitelů, rovněž pro plánování dalších aktivit.

Za poskytnuté informace děkujeme a přejeme všem pracovníkům škol příjemně strávené a hlavně odpočinkové prázdniny!