Protiepidemický systém "PES" pro oblast školství  

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy představil matici opatření PES v oblasti školství.