Šablony OP JAK se blíží

 

Přestože ještě OP JAK není finálně schválen ze strany Evropské komise, už nyní vrcholí příprava nových výzev šablon, které budou určeny především pro mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy.
 
V porovnání se šablonami z Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání se v nich objeví několik novinek, které umožní lepší zacílení šablon a sníží administrativní zátěž.
 
Podle nastaveného harmonogramu plánuje Řídicí orgán vyhlásit výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I a Šablony pro SŠ a VOŠ I koncem května 2022.