VÝZVA MŠMT LETNÍ KEMPY 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu LETNÍ KEMPY 2021 k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu aktivit zaměřených na snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání a podporu duševního zdraví u dětí, které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku, v důsledku pandemie COVID 19.

Žádosti pro rok 2021 se vkládají prostřednictvím elektronického informačního systému ISPROM na adrese https://isprom.msmt.cz

Žádost musí být podána nejpozději do 30. dubna 2021.

Aktuální znění výše uvedené výzvy naleznete zde: