PŘÍRODOVĚDNÝ DEN - KOLEM VODY

Několikatýdenní přípravy členů pracovní skupiny Přírodovědná gramotnost vyvrcholily ve čtvrtek 25. dubna 2019. Takový den si přejí organizátoři každé venkovní akce. Den jako malovaný. Ideální den na to, aby žáci alespoň na chvíli opustili školní lavice a získali nové znalosti venku, v přírodě. Žáci se svými pedagogy přicházely do prostranství školní zahrady u Základní školy, Komenského, dle předem připraveného harmonogramu. Akce se účastnilo 11 třídních kolektivů ze základních škol na Novoměstsku. Žáci měli možnost si na šesti stanovištích vyzkoušet, jak moc je důležitá voda pro koloběh života. Pro člověka, zvířata i rostliny. O hladký průběh na všech stanovištích se staraly členky spolku Duha Černčice, kterým pomáhali i žáci základních škol z vyšších ročníků. Bonusovým stanovištěm bylo stavění hmyzího domečku pod vedením členů pracovní skupiny Přírodovědná gramotnost, Mgr. Zbyňka Kašpara a Jiřího Hladíka. Žáci si z jednotlivých dřevěných komponentů mohli sestavit základní tvar domečku a následně si ho i odnesli do školy, kde si jej společně vyplní dalším potřebným materiálem. V průběhu dopoledne se na stanovištích vystřídali žáci 3.-5. tříd. Na závěr si každá třída odnesla na památku Účastnický list. Výstupy z celé akce zhodnotí pedagogové na pracovní skupině Přírodovědná gramotnost, která se uskuteční dne 26. června 2019 od 14:30 hod.

Autor článku: Realizační tým MAP II Novoměstsko, Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.