Tímto bychom rádi zjistili zájem pedagogů o kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Na základě informací od zájemců stanovíme rozsah kurzu (počet setkání) a domluvíme s lektory termíny.

Kurz je určen učitelům všech předmětů, kteří vyučují na prvním i druhém stupni základních škol. Přihlásit se mohou i učitelé v prvních třídách – ukážeme i postupy vhodné pro děti, které ještě nečtou a nepíšou.

Orientační obsah kurzu

  • Třífázový model učení jako rámec pro aktivní učení žáků
  • Metody vhodné pro rozvíjení dovednosti číst, psát, diskutovat, argumentovat a kriticky myslet zasazené do smysluplných modelových lekcí, které můžete vyzkoušet i se svými žáky
  • Metody: poslední slovo patří mně, INSERT, podvojný deník, řízené čtení, čtení s předvídáním, brainstorming, myšlenková mapa, pětilístek, volné psaní, T-graf, Vennovy diagramy, argumentační esej, skládankové učení, kostka, životabáseň, rybí kost, klíčová slova, interaktivní výklad a další
  • Učitelské dovednosti, které napomáhají implementovat metody do výuky: poskytování zpětné vazby, modelování, zohlednění různých učebních stylů žáků, vytváření dohod s žáky, stanovení očekávání učitele, sebereflexe
  • Hodnocení jako součást učení: sady kritérií pro kvalitní práci, uznání / otázka, sebehodnocení
  • Tipy na zajímavé knihy a publikace (pro děti a mládež i pro dospělé)
  • Drobné aktivity a ledolamky

Podrobné informace k obsahu kurzu lze nalézt na https://kritickemysleni.cz/

Předběžný zájem prosím vyjádřete prostřednictvím formuláře na https://forms.gle/jXLhyETD8cEQB7GU8