Jednání pracovní skupiny Rovné příležitosti proběhne dne 26. ledna 2021 on-line v prostředí platformy G Suite - Goohle MEET od 11:00 hod.

Pozvánku na jednání naleznete zde.