Jednání pracovní skupiny Škola 21 - Polytechnika proběhne dne 10. února 2021 on-line v prostředí platformy G Suite - Goohle MEET od 14:30 hod.

Pozvánku na jednání naleznete zde.