Jednání pracovní skupiny Mateřské školy proběhne dne 11. května 2021 on-line v prostředí platformy G Suite - Goohle MEET od 13:30 hod.

Pozvánku na jednání naleznete zde.