Jednání pracovní skupiny Rovné příležitosti proběhne dne 3. března 2021 formou videokonference v prostředí platformy Google MEET od 11:00 hodin.

Pozvánku na jednání naleznete zde.