Jednání pracovní skupiny Rovné příležitosti ve vzdělávání proběhne dne 22. dubna 2021 on-line v prostředí platformy G Suite - Goohle MEET od 10:00 hod.

Pozvánku na jednání naleznete zde.