Jednání pracovní skupiny Rovné příležitosti ve vzdělávání proběhne dne 30. srpna 2021 v kanceláři MAS POHODA venkova, z. s. od 10:00 hod.

Pozvánku na jednání naleznete zde.