Zveme Vás na jednání pracovní skupiny Rovné příležitosti ve vzdělávání na Novoměstsku,

které se uskuteční dne 15. října 2019 od 13:00 hod. ve Společenském sále Městské knihovny v Novém Městě nad Metují.

Pozvánku naleznete zde.