Srdečně zveme členy pracovní skupiny, ale i další zájemce o rozvoj z´vzdělávání na jednání pracovní skupiny Š21 - Polytechnika na Novoměstsku. 

Setkání PS se uskuteční dne 26. listopadu 2019 od 14:30 hod. v objektu SPŠ, OŠ a ZŠ, Čsl. odboje 376, ve sborovně.

Pozvánku naleznete zde.