Formativní hodnocení pro pedagogy MŠ

V průběhu dubna a května se v prostorách Městské knihovny v Novém Městě nad Metují uskutečnila série seminářů na téma Formativní hodnocení v Mateřských školách. Lektorka Mgr. Iva Škaloudová představila učastníkům pomocí názorných ukázek a příkladů přístup k této oblasti a také další praktické rady a zkušenosti sloužící dalšímu rozvoji předškolního vzdělávání. Semináře se uskutečnily v termínech 16.4., 30.4. a 23.5.2024

Formativní hodnocení je založeno na důrazu na komunikaci mezi dítětem a učitelem i dětmi navzájem, pravidelném a četném vyhodnocování práce (poskytnutí zpětné vazby – informace o tom, co se podařilo, na co je třeba se zaměřit v budoucnu a jak konkrétně je třeba postupovat), stanovení výukových cílů a sledování pokroku každého dítěte na cestě k těmto cílům.