Dne 28.6.2018 se uskutečnilo již 3. setkání členů PS MG. Přítomní pedagogové řešili organizaci soutěže v piškvorkách a dále školení ke hře ABAKU. 

Dne 16.5.2018 proběhlo 2. setkání PS MG. Vznikly zde velmi zajímavé podněty a návrhy, kterými se tato PS bude v následujícím období zabývat. Aktuální téma je uspořádání mezi školní soutěže v oblíbené hře piškvorky.

 

Dne 11.4. 2018 se uskutečnilo úvodní jednání Pracovní skupiny Matematická gramotnost, na které se přítomní pedagogové rozhodli rozdělit dle svého zaměření do 3 zvláštních skupin a to na již  zmíněnou matematickou gramotnost, přírodovědnou gramotnost a skupinu pro mateřské školy, neboť jejich problematika je odlišná od ZŠ.