Dne 16.5.2018 se uskutečnilo úvodní jednání pracovní skupiny PŘÍRODOVĚDNÁ GRAMOTNOST. Jednání se účastnilo několik aktivních zástupců základních škol v území a dále zástupce Městského muzea v Novém Městě nad Metují. Ze setkání vyplynulo několik témat, které se budou v dalším období rozpracovávat.