Dne 29.5.2018 se od 14.00 hod. v prostorách Střední průmyslové školy v Novém Městě nad Metují uskutečnilo jednání této pracovní skupiny, která se zaměřila na aktivity směřující k založení Polytechnického centra na Novoměstsku, které bude sloužit dětem a žákům od mateřské až po střední školy. 

 

 Dne 25.4.2018 ve 14 hod. se uskutečnilo 1. jednání Pracovní skupiny Škola 21 v Městské knihovně NMnM.