Dne 23.5.2018 proběhl v příjemných prostorách Městské knihovny v Novém Městě nad Metují uskutečnil seminář pod vedením lektorky Mgr. Vandy Vaníčkové, Ph.D. na téma Čtenářská gramotnost a kritické myšlení reálně. Tato krátká přednáška plná konkrétních typů, jak zaujmout žáky v hodinách, jak lze pracovat s textem v návaznosti právě na rozvoj kritického myšlení, kde je kladen důraz na přemýšlení o textu v souvislostech a hlavně jemu správně umět porozumět. Přítomné pedagožky si konkrétní typy velmi chválily a seminář byl zhodnocen jako velmi přínosný.