Dne 26.4.2018 od 9.00 hodin se v malém sále Společenského centra v Dobrušce uskutečnil bezplatný seminář pro ředitele škol na téma ŠABLONY II.

Ředitelé, kteří se nemohli semináře zúčastnit, mohou využít bezplatné konzultace na toto téma přímo v kanceláři MAS nebo po domluvě se zástupcem realizačního týmu.