Dne 29. března 2019 se v příjemném prostředí Společenského sálu Městské knihovny v Novém Městě nad Metují uskutečnil pod vedením zkušeného lektora a pedagoga, Mgr. Miroslava Vosmika, seminář Jak vytvářet dobré vztahy mezi učiteli a rodiči žáků, který vzešel ze zájmu pedagogů účastnících se jednání pracovních skupin.

Seminář byl nabitý informacemi, jak jinak. Během několika bloků v celodenním semináři si pedagogové mateřských i základních škol osvojili metody, jak rozeznat různé typy rodičů a jak následně s takovými typy jednat, jak řešit případné konflikty apod.. V dnešní problematické době, kdy učitel poněkud ztrácí autoritu, která byla dříve "posvátná" je potřeba, aby právě rodiče svým dětem dávali dobré příklady a pedagogy v jejich práci podporovali.