Základní škola Kunratice "Metody aktivního učení"

Dne 24.4.2024 se uskutečnila návštěva inspirativní školy ZŠ Kunratice pro účastníky z řad pedagogů MAP Novoměstsko. Jedná se o pilotní školu projektu „Pomáháme školám k úspěchu“, která je také zařazena v síti programu SZU Praha „Škola podporující zdraví“, držitelem titulu „EKOŠKOLA“ a zapojena do programu „GLOBE“.

Pedagogové navštívili některé vyučovací hodiny, absolvovaly prohlídku školy, rozhovor se školním psychologem a také záveřečnou reflexi s místními učiteli.