Užitečný materiál pro ředitele mateřských a základních škol k problematice řízení školy - Strategie rozvoje školy

Stanoviska ministerstva zdravotnictví k omlouvání absencí žáků naleznete zde.