Nové Město nad Metuji (10.6. 2019) – Sucho – co s tím? Profesor Petr Horáček z Akademie věd ČR diskutoval s pedagogy a úředníky jeho dopady

Záporný fenomén ve formě sucha stále trvá a déšť sám tomu již nezabrání. Prof. Petr Horáček, Czech Globe, Ústav globální změny Akademie věd ČR, na toto téma přednášel a diskutoval na Novoměstsku s místními učiteli a úředníky. Ve středu 5. června 2019 na místní radnici zúčastnění vyslechli vědecky podložený neúprosný vývoj a společně se zamýšleli, jak celému problému vedoucí ke změně klimatu čelit. To, že nyní prší, je totiž příliš krátkodobá vize.

Sucho, co s tím? Otázka, na kterou budeme hledat odpověď čím dál častěji. Dle profesora Petra Horáčka z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, který ve středu 5. června 2019 přednesl vědecky podložená fakta pedagogům a úředníkům z Nového Města nad Metují, je problematika sucha otázkou přežití. „Život = strom, kde jsou stromy, tam je i voda a život bez vody možný není“, uvedl profesor Horáček.

Šance, jak můžeme udržet vodu a tím i život ve městě i v krajině jsou stromy. Díky nim je možné zvyšovat relativní vzdušnou vlhkost, která se zároveň udrží nad danou oblastí a může pak ve formě srážek spadnout na zem. A malý koloběh vody se uzavře. Pokud budou z měst i volné krajiny stromy mizet jako doposud, ve vzduchu a potažmo v půdě nebude vlhkost, která by se odpařovala a následně vracela zpět do půdy. Prostřednictvím procesu, který se nazývá desertifikace, dochází k oteplování planety. Stromy však dokáží vytranspirovat až 8l vody/den. Nové výsadby vhodných listnatých dřevin ve městě i v krajině zajistí nejen příjemnější prostředí, ale hlavně potřebné klimatické podmínky pro život. Pro život ve městech je bonusem navíc i fakt, že strom funguje jako nejúčinnější klimatizace. Účastníci přednášky si mohli rovněž vyzkoušet s pomocí termokamery, jakou teplotu má asfalt, střecha domu či vzrostlý strom.  Profesor Horáček bude pokračovat v cyklu přednášek již 17. září 2019, celé téma bude završeno setkáním 20.listopadu 2019, účastníci by měli hledat společné řešení, jak na úvodní otázku odpovědět.