Dne 20. března 2019 se uskutečnila exkurze do Parlamentu ČR. Exkurze byla určena žákům základních škol na Novoměstsku a koordinátorům žákovských parlamentů.

 

Milí žáci,

v souvislosti s Vaší účastí na exkurzi do Parlamentu ČR, prosíme o vyplnění dotazníku, který naleznete pod odkazem níže.

DOTAZNÍK ZPĚTNÉ VAZBY

Za Vaši spolupráci předem děkujeme!