Informace ze vzdělávání na Novoměstsku 

Dne 27. srpna 2019 v rámci projektu MAP II Novoměstsko MAS POHODA venkova, z.s. vydává své první zprávy z terénu, které mapují vzdělávání dětí a žáků do 15 let na Novoměstsku. 

Zprávy z terénu si můžete přečíst zde.

Čtvrtletník vydává MAS POHODA venkova, z.s. v rámci projektu MAP II Novoměstsko.