Dne 12.6.2019 se uskutečnilo jednání Řídícího výboru, jehož hlvním programem byla aktualizace SWOT-3 analýzy za účasti odborníka na tuto problematiku - Ing. et Ing. Soni Španielové, Ph.D., MBA. Dalším bodem jednání byla infromace o aktivitách, které se již uskutečnily v průběhu projektu. Zejména pak aktivita implementace "Život a dílo bratří Čapků". 

Zápis z jednání naleznete zde.